یاقوت کبود یکی از سنگ های دارای اکسید آلومینیم است که رنگ آن اغلب آبی است اما به رنگ های دیگر نیز یافت می شود
فرم بلوری آن به شکل توده ای و دانه ای است و ساختار هندسی سه وجهی دارد. هیچ گونه رخی نداشته ولی شکستگی از نوع صدفی و تراشه ای دارد. این کانی دارای سختی 9 بوده و جلای شیشه ای دارد. خاکه آن سفید و وزن مخصوص آن 3.95-4.03 می باشد. قابل حل در آب نبوده و ضریب گرمایی آن در گستره ای از 5-6.6×10-6می باشد

به دلیل سختی قابل توجه یاقوت کبود (دومین کانی سخت، درست بعد از الماس) ممکن است کاربردهایی غیر تزئینی هم داشته باشند. مانند اجزای تولید نور مادون قرمز مانند ابزار علمی، پنجره هایی با ماندگاری بالا، بلورهای ساعت مچی

ادامه مطلب...

وجه تسمیه: ازکلمه یونانی روبنوس به معنای سرخ گرفته شده است.
فرمول شیمیایی: AL2O3
رنگ: قرمز(فلز رنگ سازدر یاقوت سرخ ،کروندوم است.)
جلا : شيشه اي
سختي : سختی یاقوت سرخ وکبود به جهت کریستالوگرافی بستگی داردودرجهات مختلف متغییر می باشدازاین ویزگی جهت تراش استفاده می شود سختی یاقوت(9)است.
وزن مخصوص : 4
ضریب شکست: 1.76-1.77
كليواژ : ندارد
سيستم كريستالي : هگزاگونال

ادامه مطلب...